nieuws

Met Kerst wordt een bloemetje of kerststukje bezorgd bij zieke leden.Ook is er hulp bij belastinginvullen. Een keer per jaar wordt er een vrijwilligersmiddag georganiseerd. Op deze manier  willen wij onze vrijwilligers bedanken voor het  vele werk, wat  zij al  jaren voor de KBO afdeling  doen. Zonder  medewerkers zou onze afdeling niet kunnen bestaan. Informatie wordt tien keer per jaar via onze Info en KBO magazine verstrekt.  We hebben ook een samenwerking met WonenplusWelzijn met betrekking  tot VOA (=Vrijwillige Ouderen Adviseur). André van der Starre en Joke Visser doen dit voor de KBO.

logo

 “Lief en Leed"

Kroonjaren waar de KBO Langedijk aandacht aan geeft”
                 80 jaar     85 jaar     90 jaar     95 jaar
                Hiervoor geldt een bedrag  €12,50 

                Bij ziekte    ziekenhuis    anderszins
                            Een bedrag van €12,50 

                                  Huwelijks jubilea
                 25 jaar     40 jaar     50 jaar     60 jaar….
             Hier staat een bedrag van 20,00 voor
         En zomogelijk namens de KBO aandacht voor:
                  kerk receptie en of bezoek aan huis

                                          Overlijden
                          Aandacht of voor kerkdienst
                  avondwake   begrafenis of   crematie
                 eventueel namens de KBO een kaartje
                           kosten plus minus  5,00 

logo

Het is niet mogelijk om alles exact te beschrijven en we laten deze invulling ook graag aan de wijkbezorger over hoe, één en ánder in te vullen.

Tips:       

  • eventueel bij het maken van een afspraak voor het bezoek aan een jarige vragen naar de voorkeur, bloemen, plant, fruit, flesje wijn of misschien het geld om het zelf in te besteden!
  • wanneer een huwelijkjubileum of een andere omstandigheid zich voordoet gaarne de desbetreffende medewerker attenderen!

Voor de ledenadministratie is het uitermate belangrijk, dat mutaties tijdig worden doorgegeven aan de Nestor verdeler (Joke) of aan de secretaris. (Kees).

logo