nieuws


 

WMO (=Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Heeft u een hulpvraag? Of wilt u een dienst of product aanvragen op het gebied van sociale zaken? Bij de afdeling Sociaal Domein kunt u aankloppen voor onder andere WMO, dagbesteding, vervoer en huishouden. Wilt u iemand persoonlijk spreken over een bepaald onderwerp? Neem contact op met de afdeling Sociaal domein.

Logo Dijk en Waard

Door een ziekte, handicap of ouderdom is het soms lastig om zelf het huishouden te doen.Heeft u vragen over thuisondersteuning KLIK HIER.

Logo Dijk en Waard

Door een ziekte, handicap of ouderdom kunt u problemen krijgen bij het gebruik van uw woning. Voor meer informatie KLIK HIER.

Logo Dijk en Waard

Dagbesteding is een zinvolle invulling van de dag. U kunt bijvoorbeeld meedoen aan activiteiten bij een dagopvang, helpen op een zorgboerderij of met begeleiding aan het werk.
Indien u hierin geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met Sociaal domein. KLIK HIER.

Logo Dijk en Waard

Zorgt u voor langere tijd veel voor een naaste en wordt u daar niet voor betaald? Dan doet u aan mantelzorg en bent u mantelzorger. Als de zorg voor lange tijd en veel is, is een steuntje in de rug soms prettig. Op mantelzorg.nl vindt u algemene informatie over 
praktische zaken en regelgeving en het combineren van werk en mantelzorg. Voor nog meer informatie zie Mantelzorg | Gemeente Dijk en Waard.

Logo Dijk en Waard

Behalve de buurtbus en lokaal vervoer kennen we ook de regiotaxi. Ga daarvoor naar Regiotaxi | Gemeente Dijk en Waard.

Logo Dijk en Waard

Steeds meer mensen krijgen dementie of komen in contact met mensen met dementie. Denk maar aan mantelzorgers, familie, vrijwilligers bij verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Onze gemeente wil dat mensen met dementie zich zo lang mogelijk thuis voelen. Wij willen dat zij zo goed mogelijk door anderen begrepen en geholpen worden. 
Wilt u daarover meer weten, zie Dementie | Gemeente Dijk en Waard.

Logo Dijk en Waard

Voor vrijwilligerswerk verwijzen wij u naar Vrijwilligerswerk | Gemeente Dijk en Waard.